detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5211']
Datum podání  05.12.2018
Datum vyřízení  19.12.2018
Investor-provozovatel  TECHPOL CZ s.r.o.
IČ  05178517
Předmět žádosti  Změna zdroje z nevyjmenovaného na vyjmenovaný
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
6.5.
adresa zdroje  p.č. 8666/3 v k.ú. Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Změna zdroje z nevyjmenovaného na vyjmenovaný.