detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5206']
Datum podání  11.12.2018
Datum vyřízení  19.12.2018
Investor-provozovatel  Meclovská zemědělská a.s.
IČ  64834646
Předmět žádosti  změna provozu Farma Březí
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
8
adresa zdroje  p.č. 779 v k. ú. Březí u Meclova
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení provozu Farma Březí