detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5203']
Datum podání  18.12.2018
Datum vyřízení  02.01.2019
Investor-provozovatel  Accolade CZ III.
IČ  01828436
Předmět žádosti  Provoz kotelny Oatrov u Stříbra
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  p.č. 716073 Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení zkušebního provozu kotelny