detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5198']
Datum podání  16.01.2019
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  CTPark Bor, spol. s r.o.
IČ  27114040
Předmět žádosti  povolení provozu zdrojů, kotelna ZP, záložní zdroj el. energie
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1., 1.2
adresa zdroje  CTPark Bor, p.č 803/324 v k.ú. Ostrov u Tachova
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka