detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5197']
Datum podání  18.01.2019
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  Panasonic Industrial Devices Czech s.r.o.
IČ  25217071
Předmět žádosti  změna povolení provozu zdroje, technologie vstřikolisů
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
6.5.
adresa zdroje  Průmyslová 1, 348 15 Planá
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka