detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5194']
Datum podání  09.01.2019
Datum vyřízení  18.01.2019
Investor-provozovatel  Střední škola a Základní škola, Oselce
IČ  00077691
Předmět žádosti  závazné stanovisko k provedení stavby zdroje plynová kotelna Oselce
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Oselce č.p. 1, 335 01 Oselce
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka