detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5177']
Datum podání  10.12.2018
Datum vyřízení  08.01.2019
Investor-provozovatel  ČEZ Energo, s.r.o.
IČ  29060109
Předmět žádosti  závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje KGJ Kdyně
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.2.
adresa zdroje  345 06 Kdyně, p.č. 892/1, 892/6, 892/7, st. 1912 v k.ú. Kdyně
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka