detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5172']
Datum podání  25.10.2018
Datum vyřízení  02.01.2019
Investor-provozovatel  A-Z PREZIP a.s.
IČ  73534655
Předmět žádosti  povolení provozu zdrojů uhelná kotelna, betonárna Horní Lukavice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1., 5.11.
adresa zdroje  p.č. 542/3, 801, v k.ú. Dolní Lukavice, p.č.1013 v k.ú. Horní Lukavice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka