detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5159']
Datum podání  15.11.2018
Datum vyřízení  18.12.2018
Investor-provozovatel  RECYKLÁČ s.r.o.
IČ  24293563
Předmět žádosti  Povolení provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
5.11
adresa zdroje  Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení zkušebního provozu