detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5154']
Datum podání  22.11.2018
Datum vyřízení  17.12.2018
Investor-provozovatel  ZETEN spol. s r.o.
IČ  48361330
Předmět žádosti  závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdrojec výroba krmných směsí Hradiště u Blovic
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
7.3.
adresa zdroje  336 01 Hradiště u Blovic
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka