detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5152']
Datum podání  10.12.2018
Datum vyřízení  13.12.2018
Investor-provozovatel  Josef Stodola
IČ  42857309
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Pila Nový Klíčov - trvalý provoz - změna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
7.7.
adresa zdroje  Nový Klíčov 45, 344 01 Mrákov
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka