detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='5149']
Datum podání  12.12.2018
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  Hvozdecká zemědělská a.s.
IČ  00118605
Předmět žádosti  změna povolení provozu zdroje sušárna zrnin Hvozd
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  331 01 Hvozd, p.č. st. 87/2 v k.ú. Hvozd
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  přerušeno do 28.2.2019