detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4798']
Datum podání  21.02.2018
Datum vyřízení  07.03.2018
Investor-provozovatel  Správa majetku města Stříbra, s.r.o.
IČ  26318903
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Masarykovo náměstí č. 17, Stříbro - kotelna - trvalý provoz
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Masarykovo náměstí č. 17, 349 01 Stříbro
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka