detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4792']
Datum podání  12.09.2017
Datum vyřízení  05.03.2018
Investor-provozovatel  Štěpán Bečvář
IČ  42837278
Předmět žádosti  Povolení - Kompostárna Vlkanov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
2.3.
adresa zdroje  Vlkanov
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka  Přerušeno do 28.2.2018
Řízení zastaveno