detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4789']
Datum podání  10.02.2018
Datum vyřízení  27.02.2018
Investor-provozovatel  Murr CZ, s.r.o.
IČ  25739379
Předmět žádosti  povolení provozu na dobu určitou zdrojů Stod
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1., 9.3., 9.6.,9.8.
adresa zdroje  Průmyslová 762, 333 01 Stod
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka