detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4784']
Datum podání  14.02.2018
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  BOHEMIA ASFALT, s.r.o.
IČ  25186183
Předmět žádosti  změna povolení provozu zdroje obalovna Šlovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
5.14
adresa zdroje  p.č.481/2 v k.ú. Šlovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  přerušeno do 31.7.2018