detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4765']
Datum podání  19.01.2018
Datum vyřízení  29.01.2018
Investor-provozovatel  Plzeňské služby s.r.o.
IČ  27980502
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Horní Bříza - kotelna - trvalý provoz
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Na Kaolínce, 330 12 Horní Bříza
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka