detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4743']
Datum podání  15.12.2017
Datum vyřízení  15.01.2018
Investor-provozovatel  KOVO TOMANDL CNC s.r.o.
IČ  26384175
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Sedlice - trvalý provoz - změna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
4.12.
adresa zdroje  Sedlice 13, 344 01 Domažlice
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka