detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4736']
Datum podání  14.12.2017
Datum vyřízení  10.01.2018
Investor-provozovatel  Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.
IČ  26350203
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Škola v přírodě Sklárna - kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Škola v přírodě Sklárna, 331 41 Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka  Povoleno do 19.12.2018