detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4730']
Datum podání  18.12.2017
Datum vyřízení  08.01.2018
Investor-provozovatel  Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
IČ  70842582
Předmět žádosti  Povolení - Gymnázium Stříbro - kotelna - trvalý provoz
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka