detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4728']
Datum podání  20.12.2017
Datum vyřízení  08.01.2018
Investor-provozovatel  LESS & ENERGY s.r.o.
IČ  27118509
Předmět žádosti  povolení provozu kotel na dřevní hmotu Dlouhá Ves
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  p.č. 537/1 v k.ú. Dlouhá ves
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka