detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4727']
Datum podání  16.12.2017
Datum vyřízení  08.01.2018
Investor-provozovatel  ZOD Hlavňovice
IČ  00117099
Předmět žádosti  povolení provozu kotel na dřevní hmotu Hlavňovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Hlavňovice 38, 341 42 Hlavňovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka