detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4722']
Datum podání  12.12.2017
Datum vyřízení  05.01.2018
Investor-provozovatel  Greiner PURtec CZ spol. s r.o.
IČ  25191551
Předmět žádosti  povolení provozu zdroje řezání syntetických polymerů odporovým drátem
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
6.5.
adresa zdroje  Husova ulice, 340 22 Nýrsko, pozemek p.č. st. 1365
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka