detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4718']
Datum podání  06.12.2017
Datum vyřízení  02.01.2018
Investor-provozovatel  LB MINERALS, s.r.o.
IČ  27994929
Předmět žádosti  Závazné stanovisko - Rozšíření skladovací kapacity mletých živců v Poběžovicích - stavba
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
5.11.
adresa zdroje  Poběžovice
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka