detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4712']
Datum podání  20.12.2017
Datum vyřízení  02.01.2018
Investor-provozovatel  ZEAS Puclice a.s.
IČ  00115592
Předmět žádosti  povolení provozu zdrojů KGJ a BPS Bukovec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.2.,3.7.
adresa zdroje  p.č. 1290/5, 1290/6 v k.ú. Bukovec u Horšovskýho Týna
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  zamítnutí žádosti