detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4698']
Datum podání  01.12.2017
Datum vyřízení  13.12.2017
Investor-provozovatel  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
IČ  49790960
Předmět žádosti  změna povolení provozu CZT Jateční Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Jateční 660, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka