detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4592']
Datum podání  20.09.2017
Datum vyřízení  04.10.2017
Investor-provozovatel  STATEK SOBĚTICE s.r.o.
IČ  46886087
Předmět žádosti  změna povolení provozu zdroje sušárna zrnin Švihov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
3.1.
adresa zdroje  Posklizňová linka Švihov, 340 12 Švihov
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka