detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4587']
Datum podání  26.10.2017
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  RAM Stavebnictví a Investice, s.r.o.
IČ  28250869
Předmět žádosti  závazné stanovisko k umístění a k provedení stavby zdroje kotelna na dřevní hmoty Debrník
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  p.č. st. 9/1, st. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 52/1, 52/2, 104 v k.ú. Debrník u Železné Rudy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka