detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4583']
Datum podání  20.09.2017
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  AHOLD Czech Republic, a.s.
IČ  44012373
Předmět žádosti  povolení provozu ČS PHM a kotelen na ZP Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
10.2., 1.1.
adresa zdroje  5. května 689, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka