detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4581']
Datum podání  11.09.2017
Datum vyřízení  25.09.2017
Investor-provozovatel  CTPark BOR, spol. s r.o.
IČ  27114040
Předmět žádosti  Závazné stanovisko - CTPark BOR, Ubytovací zařízení III - kotelna - umístění, stavba
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Průmyslová zóna Ostrov u Tachova
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka