detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4574']
Datum podání  18.09.2017
Datum vyřízení   
Investor-provozovatel  Zemědělské družstvo Příchovice
IČ  49195379
Předmět žádosti  závazné stanovisko ke stavbě zdroje farma chovu skotu Radkovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
8.
adresa zdroje  Farma chovu skotu Radkovice, 334 01 Radkovice, p.č. st. 76/2 v k.ú. Radkovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka