detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4566']
Datum podání  05.09.2017
Datum vyřízení  15.09.2017
Investor-provozovatel  Accolade, s.r.o.
IČ  27851371
Předmět žádosti  závazné stanovisko k umístění zdrojů lakovna, DA Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.2., 9.8.
adresa zdroje  Průmyslový park Sušice nad Otavou, p.č. 2768, 2633, 2096/7, 2096/20, 2096/8, 2807, 2096/1, 2096/6, 2765, 2789, 2790, 2767, 2096/5, 2766, 2788, 2096/2, 2764, 2036/1, 2763, 2932/1 k.ú. Sušice nad Otavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka