detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4564']
Datum podání  30.08.2017
Datum vyřízení  13.09.2017
Investor-provozovatel  KARE, Praha, s.r.o.
IČ  26166879
Předmět žádosti  povolení provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
5.11
adresa zdroje  mobilní drtící zařízení
Vyřizuje  Ing. Antonín Dvořák
Poznámka