detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4556']
Datum podání  23.08.2017
Datum vyřízení  31.08.2017
Investor-provozovatel  STF Plastic Recycling CZ s.r.o.
IČ  05510899
Předmět žádosti  závazné stanovisko
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
4.12, 6.5
adresa zdroje  st.p.č. 8974/4 v k.ú. Plzeň
Vyřizuje  Ing. Antonín Dvořák
Poznámka