detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4553']
Datum podání  22.08.2017
Datum vyřízení  01.09.2017
Investor-provozovatel  ČEZ Energo, s.r.o.
IČ  29060109
Předmět žádosti  povolení provozu KGJ Lerchova Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.2.
adresa zdroje  Lerchova 1112, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka