detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4547']
Datum podání  21.08.2017
Datum vyřízení  30.08.2017
Investor-provozovatel  Zemědělské zásobování Plzeň a.s.
IČ  49788221
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Kralovice - sušárna zrnin
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
3.1.
adresa zdroje  Nádražní, 331 41 Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka