detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4541']
Datum podání  14.08.2017
Datum vyřízení  25.08.2017
Investor-provozovatel  DIRNSIEG s.r.o.
IČ  25237632
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Halže - Svobodka - kotelna - trvalý provoz
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Svobodka 65, Halže, 347 01 Tachov
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka