detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4534']
Datum podání  12.06.2017
Datum vyřízení  22.08.2017
Investor-provozovatel  Gruennenthahl s.r.o.
IČ  04634721
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Kralovice - kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1.
adresa zdroje  Žatecká 857, 331 41 Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka  Přerušeno do 15.8.2017
Řízení zastaveno