detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4532']
Datum podání  26.07.2017
Datum vyřízení  21.08.2017
Investor-provozovatel  ZF Staňkov s.r.o.
IČ  28016602
Předmět žádosti  Povolení - Provozovna Ohučov - odmašťování - změna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.1., 1.4., 9.6., 9.8.
adresa zdroje  Ohučov 25, 345 61 Staňkov
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka