detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4529']
Datum podání  04.08.2017
Datum vyřízení  14.08.2017
Investor-provozovatel  OD U Letiště s.r.o.
IČ  04893867
Předmět žádosti  umístění a stavba vyjmenovaného zdroje zneč. ovzduší
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.2
adresa zdroje  p.č. 14399/1 v k.ú. Plzeń
Vyřizuje  Ing. Antonín Dvořák
Poznámka