detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='4521']
Datum podání  28.06.2017
Datum vyřízení  31.07.2017
Investor-provozovatel  Accolade CZ III, s.r.o.
IČ  01828436
Předmět žádosti  Závazné stanovisko - Výstavba výrobní a skladové haly F - etapa I + II + III- umístění a stavba
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012
Sb. 
1.2., 9.8., 9.6., 9.16.
adresa zdroje  průmyslová zóna Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Ing. Jiří Skala
Poznámka  Výzva k odstranění vad žádosti - do 31.8.2017