detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1437']
Oficiální název
 
Lenox o.s.
IČ  22758518
Domovská www
 
www.lenoxos.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Úplné zajištění fungování sportovního klubu, jehož hlavní náplní je sport Electric wheelchair hockey (dále jen EWH), přispívat k propagaci sportu zdravotně postižených, pořádat a účastnit se společenských a sportovních akcí za účelem integrace zdravotně postižených osob, organizování dalších sportů vhodných pro zdravotně postižené osoby, pořádání sportovních soustředění a turnajů, přispět k odstraňování fyzických bariér ve společnosti, zabezpečovat realizaci případných dalších projektů navazující na jednotlivé činnosti.