detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1432']
Oficiální název
 
Mateřské centrum Litínek, o. s.
IČ  01263943
Domovská www
 
www.mc-litinek.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
- vytvoření veřejného prostoru pro vzájemné setkávání dětí a rodičů,
- organizace vzdělávacích a zábavných programů pro širokou veřejnost,
- spolupráce s ostatními občanskými sdruženími v městském obvodu Plzeň 6 – Litice,
- pomoc při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novým postavením „ženy – matky“ - centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací a relaxační,
- spolupráce s odborníky v rámci besed s rodiči na téma výchova, zdraví a psychologie rodinného života nebo témat dle přání členů sdružení,
- pořádání veřejných akcí, při kterých dochází k navozování pocitu soudržnosti mezi obyvateli a tím dochází k rozvoji komunity,
- rozvoj psychomotorického vývoje dítěte, rozvoj jeho osobnosti, kreativních a pohybových dovedností