detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1427']
Oficiální název
 
Fotoklub Plzeň, o.s.
IČ  45330662
Domovská www
 
www.fotoklubplzen.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Cílem činnosti o.s. je podpora fotografické tvorby jeho členů, dotýkající se všech odvětví fotografie, rozvoj znalostí v daném oboru, výměna zkušeností mezi jednotlivými členy Fotoklubu, propagace a prezentace fotografické tvorby členů sdružení.