detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1423']
Oficiální název
 
Občanské sdružení ProCit
IČ  22909486
Domovská www
 
www.autismusprocit.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Cíle sdružení:
1. shromažďovat praktické zkušenosti rodičů a přátel osob s poruchou autistického spektra (dále jen PAS)
2. pořádat volnočasové aktivity pro děti s PAS, jejich rodinné příslušníky a přátelé
3. informovat veřejnost a organizace o problematice PAS
4. uskutečňovat integraci dětí s PAS do společnosti
5. rozvíjet vlastní mezinárodní vztahy s podobnými organizacemi (osvětová činnost)...