detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1407']
Oficiální název
 
Akademi nadání o. s. (ANA)
IČ  22823417
Domovská www
 
www.akademie-nadani.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Hlavním posláním sdružení je umožnit nadaným dětem, jejich rodinám a všem zúčastněným osobám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností a informací. Posláním sdružení je dále zprostředkovat dětem a jejich rodinám odbornou psychologickou péči a podporu, aby se mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením. Důraz je kladen na zprostředkování kvalitní diagnostiky, odborného poradenství a podpory rodině i školským zařízením, zvyšování informovanosti odborné a laické veřejnosti o problematice nadaných. Zvláštní pozornost je věnována podpoře rodin mimořádně nadaných dětí a dětí tzv. dvakrát výjimečných, tj. nadaných dětí s určitým handicapem (specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.).