detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1367']
Oficiální název
 
Rodinné centrum Dráček, o.s.
IČ  22682244
Domovská www
 
www.rcdracek.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Pravidelnou činností našeho centra jsou Klubová dopoledne/odpoledne při nichž řízenými činnostmi u dětí rozvíjíme pohybové, motorické a kreativní dovednosti za asistence rodičů. Rodiče u nás nalézají bezpečný prostor pro vzájemné předávání zkušeností, relaxaci a seberozvíjení. Mezi nepravidelné aktivity patří pořádání sportovních, kulturních a zábavných odpolední pro celou rodinu.