detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1334']
Oficiální název  Městská Charita Plzeň
IČ  45334692
Domovská www  www.mchp.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti  1. realizuje úkoly uložené biskupem plzeňským a ředitelem DCHP.
2. řídící a koordinační činnosti - metodicky a koncepčně řídí vlastní organizační složky a poskytuje jim poradenské služby a plní jiné další nezbytné úkoly nutné k zabezpečení činnosti MCHP a jejich organizačních složek
3. zajišťování a poskytování duchovních služeb
4. zřizování, zajišťování a provozování nestátních sociálních zařízení a služeb
5. zřizování a provozování nestátních zdravotnických zařízení a služeb
6. pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích činností včetně lektorské činnosti
7. poskytování služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti