detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1333']
Oficiální název
 
Mattias, divadlo a šerm
IČ  27033562
Domovská www
 
www.mattias.cz
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
Přiblížit veřejnosti charakteristiku boje a obrany v průběhu dějin, pořádat vlastní a hromadná vystoupení s jinými občanskými sdruženími a spolky a účastnit se jejich vystoupení. Studování, prezentace a vyučování šermu a divadla, za účelem realizace sdružovacího práva občanů