detail záznamu v tabulce 'Neziskové organizace' [SYS_Klic='1322']
Oficiální název
 
Mateřské centrum Sušice - Medvídek
IČ  26680289
Domovská www
 
www.mcmedvidek.eu
Registrovaný předmět hlavní činnosti
 
- napomáhat aktivnímu zapojení občanů, zejména rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí do společenského, kulturního a zájmového života svého města
- posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy
- získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
- umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí
- obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry
- organizování Poradenského a vzdělávacího centra pro ženy v rámci mateřského centra
- poskytovat prostor po vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a služby
- pořádat akce pro veřejnost
- spolupráce s jinými organizacemi
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy